Junior program

JP-head

junior_FB_poszt

Junior program

25 éves gyakorlati tapasztalatra és nemzetközi alapokon nyugvó módszerekre épült.

Ez a Junior program

a gyerekeknek szól, a pozitív gondolkodásról, önbizalomról , hogy minden egy kicsit könnyebb legyen.

Ki ne szeretné, hogy gyermeke egészséges, elégedett, és gondtalan életet élhetne? Ha megfelelő önbizalommal és világképpel, nyitott lélekkel és vidáman élné meg minden egyes napját? Sokan szeretnénk így élni, és próbáljuk napról napra megadni mindazt, amiről úgy gondoljuk, hogy ehhez szükséges. A Junior program célja, hogy a mai gyermekek életvidám, magabiztos, a problémákat megfelelően kezelni és feldolgozni tudó pozitív gondolkodású felnőttekké váljanak.

Ha fontosnak tartod azt, hogy a gyermekeidnek játékos keretek között – a sikerélmények által – fejlődjön énképük, önismeretük, önbizalmuk – akkor írasd be a Carla Galli féléves Junior program foglalkozásaira.

Segítsünk együtt, hogy a gyermeked megismerje és elfogadja önmagát!
 
A Carla Galli Junior program enyhíti a félénkség, kirekesztettség és magányosság érzését, és erősíti az önbizalom, a szeretet, az önzetlenség, a bátorság és a türelem érzését a gyerekekben. Nyitottságra ösztönzik őket, és segít abban, hogy megértsék a különböző élethelyzeteket, és feltalálják magukat.
back-grad

Carla Galli Junior program

gyermekekre adaptált verzió: ▪Sugár Andrea óvoda pedagógus/vezető és általános iskolai tanító.

 

kids4Egy kis elmélet

Az önismeret témaköre tele van olyan kifejezésekkel, melyeket hasznos, ha helyesen tudunk értelmezni.

Önismeret: A szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli.

Én-fogalom: Az énről való tudásunkat, önmagunkkal kapcsolatos ismereteinket jelöli.

Én-kép: A személyiség olyan önmagáról alkotott képe, amely jórészt mások véleménye alapján alakul ki.

Önértékelés: Olyan értékítélet, amelyet magunkról megfogalmazunk és hosszabb ideig fenntartunk.

Önismeret fejlődése a gyermek különböző életkorában:

Szomatikus én: A csecsemő kezdetben véletlenszerűen helyezi egymás mellé a saját testéről szerzett benyomásokat, és kb. 9-12 hónapos korára alakul ki a testséma (testkép), a saját testéről létrejövő belső vázlat.

Második életéve végére, az éntudat fogalomként jelenik meg, amikor saját nevén nevezi magát a gyermek.

A harmadik életévben alakul ki a szociális én,. Irreális pozitív én-fogalom jellemzi ezt a kort. Általában csak pozitív tulajdonságokkal jellemzik önmagukat. pl: „Ugye milyen erős vagyok!”

Öt-hat éves korban még mindig túlértékeli képességeit de már kezdi koordinálni, és egy képességterülethez több tulajdonságot is felsorol. Ekkor alakul ki az eszményi én is (én-ideál).

Az iskoláskori önjellemzésben erős a gyerekekben a felnőtteknek való megfelelni vágyás, a valamiben jónak, ügyesnek lenni motivációja. Az önértékelés egyszerre tartalmaz már pozitív és negatív jelzőket.

És akkor egy kis tematika

Az első foglalkozás: Ismerkedés, bemutatkozás képekben, egymással való beszélgetés, “barát” keresés, titkos barát, egy szimbolikus ábra . Bemutatkozás egy mesehős ábrázatával.

A mesehősökkel való azonosulás nemcsak gyerekkorban fontos. Életünk minden szakaszában – különösen a problémás élethelyzetekben – hasonlítunk valamilyen mesehősre. A gyerekkori azonosulás azonban azért is meghatározó egy életre, mert a kiválasztott mesehőstől elleshetünk olyan technikákat, amilyeneket mi nem tudunk, de esetleg megtanulhatjuk.

A mesehősök egy kicsit mindig jobbak és sikeresebbek, mint mi vagyunk, ezért alkalmasak arra, hogy megmutassák nekünk, mi is tudunk még egy kicsit jobbak és sikeresebbek lenni. Tehát : a mesék élni tanítanak bennünket…

JP-head