Család és Rendszerállítás workshop

2017. 03. 26 (vasárnap) 10.00-18.00

Család és Rendszerállítás egy Út a változáshoz!

Untitled-85

Az életünk játszmáit éljük nap mint nap anélkül, hogy észre vennénk azt. Keressük önmagunkat, az élet értelmét, leggyakrabban magunkon kívül keressük a megoldásokat, ki-ki saját meggyőződése és hite szerint.
Mindent, ami életünkre alapvető hatással van, családunkból hozzuk. Szüleinktől, nagyszüleinktől tanultuk meg, hogyan is éljük az életünket.
Ezen a napon az önismeretnek azt az aspektusát vizsgáljuk, amely a családi rendszerünkhöz, felmenőinkhez illetve leszármazottainkhoz kapcsol minket.

Az ezzel való szembesülés már önmagában is gyógyító hatású lehet, ám ezen kívül a családállítás során módunk van különféle beavatkozásokra is, mellyel elősegítjük a családi energia-rendszer harmóniájának helyreállítását.

A családi rendszerállítás sok elemében hasonlít egy interaktív előadáshoz. A jelen lévő csoportból kiválasztunk embereket, akik családunk és rendszerünk fontos szereplőit, képviselik, személyesítik meg, majd felállítjuk őket a térben.

A teremben ülők egyben aktív részesei a történéseknek, felszabadult tudatállapotban képesek átélni a számukra eddig ismeretlen lélektani helyzeteket.

A felállításnak az egyik legnagyobb értéke, hogy a résztvevők felismerik azokat a rendszereket, melyek irányítják, befolyásolják életüket, szervezetüket, karrierjüket, a családi és társadalmi kapcsolataikat.

Azáltal, hogy felismerjük ezeket a rejtélyeket és vállaljuk a tetteinkért a felelősségünket, rátalálhatunk az erőre, az összeszedettségre, a kötődésre és a szeretetre. Ezek a megtapasztalások új erőt adnak az életünkhöz.

Mindaz, amit a család és rendszerállítási munka során a rendről és a szeretetről megtapasztalhatunk, maga az élet iskolája.

Elmélyíthetjük a kapcsolatot a saját lelkünkkel, rátalálhatunk a saját sorsunkban rejlő erőre, és rábízhatjuk magunkat ez élet sodrására

Családból merített erőforrások.

Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. Nem a mi kívánságaink szerint rendeződnek. Alapminták, amelyek, megtartja és előreviszik az életet.

Az emberi létezés is ilyen rendező elvek mentén alakul ki, és ezek adják a határait is, méghozzá minden szinten: a testi, a szellemi és a lelki szinten ugyanúgy, mint az emberek közötti, szociális síkon. Minden, ami van, egy meghatározott rend kifejeződése és része egy fölérendelt rendnek.

Ezekkel, a rendekkel először és a legtartósabban a családban találkozunk, hiszen nemcsak saját szüleink, hanem az egész család és a klán is eleve adott számunkra-ahogy senki nem tud kilépni a saját bőréből, ugyan úgy nem tud kilépni a családjából és annak történetéből sem. Aki ezzel megpróbálkozik, az elkerülhetetlenül hajótörést fog szenvedni. Olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa.

Mert a gyökerek nélkül nem lehet repülni.

Jelentkezés: info@calagalli.com